Prezentare

ACTIVITATE

DERULAREA TIPICĂ A UNEI OPERAŢUNI COMPENSATORII
Semnarea acordului de compensare – În termen de cel mult 90 de zile de la semnarea contractului de achiziţie. …continuare

FORME DE OPERAŢIUNI COMPENSATORII
Operaţiuni compensatorii directe. Participarea agenţilor economici români la realizarea de produse şi lucrări ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la …continuare

VALOAREA OBLIGAŢIEI DE COMPENSARE
Obligaţia de compensare – asumată de contractanţii care încheie contracte de achiziţie pentru produse, servicii şi lucrări în domeniul apărării, ordinii publice şi …continuare

DESPRE O.C.A.T.S

Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială este o instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub coordonarea directă a Primului Ministru, funcţionând potrivit HG 1814/2005 .

Atribuţii
Principalele atribuţii ale Oficiului sunt următoarele:
a) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României; ..continuare

GLOSAR

Asistenţă financiară: activităţi legate de furnizarea sau de sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un operator economic român, în vederea participării acestuia la realizarea obiectului contractului de achiziţie.

Vezi toți termenii din glosar